Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

idee vormen èn de détails kunnen uw aandacht gevangen binden.

De weelde van het Hollandsche landschap wordt u naderbij gebracht, wanneer ge thans ziet, hoe de speelzieke Winden vagebondeeren door het geurig domein van lenige grassen, die hun halzen rekken, die reikhalzen naar het hcht van den hemel, die dolen door de bloemige couleurige wijdheid, de vèrkimmigheid en innigheid der egale velden.

Hier kunt ge wonderen waarnemen van de meest 4 bloeiende schoonheid. Mag ik u één aanduiding geven voor een sober-rijk schilderij ?

Een vaart hgt spiegelend in den zomerenden tijd en in haar koele klaarheid zwemmen wiegelend bronzen voornen, die wenden rondom de stengels der plompen. Aan de oevers wuiven de rafelende koekoeksbloemen, gelen de voorname lisschen en blinken als blauwe sterren met gele harten de bloemen van bitterzoet. En in dit milieu vertoont zich de blauwgrijze reiger, koninklijk en statig en waardig en zelfs* wanneer bij vliegt met ingetrokken nek, wordt hij niet ridicuul.

Al even mooi als het weidegebied, vanwaar weldra de geur van 't rijpend hooi de coupéramen zal binnenwaaien, is om dezen tijd van het jaar het bouwland, waar de rogge niet kan stil zijn en als een blonde, bewogen deken zachtjes deint tusschen de weelde van fijne, veel-verscheiden veldgewassen: malsche salade, rankende erwten, lang-spiesige sjalotten, wierokige tuinboonen, helkleurige aardbeien en nog tientallen andere delicatessen voor uwen schotel.

Waarlijk; ik houd van deze nuttige planten.

Sluiten