Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wier soliditeit niet ergerlijk is: maar ik houd toch ook wel, te midden van al deze groene deugd, van de scharlaken zonde der spottende, lachende uitdagende klaprozen, die ge u niet kunt denken zonder een uitgelaten zon en zonder haar genoote der korenvelden: de blauwe verleidelijkheid van dat andere prachtig onkruid der Juni-akkers: de korenbloem, die ook als kweekdant «.

7 ton le

Hier en daar kunt ge tegenwoordig de hei rood

Zien klpiirpn Hnnr oo.*. —-'IJ , i ,

~— wiiu-warrige araaenverzameling: het duivelsnaaigaren, dat niet als een ordentelijke plant met zijn wortels het voedsel uit den bodem haalt, maar op crimineeler wijze in zijn onderhoud voorziet: de erica, die het ontmoet op zijn weg, wordt door zijn dunne draden omwonden en met zuigworteltjes, die ge wel zonder loupei kunt waarnemen, zuigt het zijn slachtoffer

u u °P deze ™ize: veel schade aanricht, betwijfel ik; misschien is het gevaarlijker wanneer het hop of hennep met zijn vele roode armpjes omstrengelt: hier kan ik echter niet over oordeelen, daar mii aeen non»™»™ <•,*_ j.- I.

' n " * «"=™*e

Maar boven al de gemelde deugd en eveneens boven de „obenerwahnte" zonden schijnt met dezelfde bhjmoedigheid nu al bijkans twee lieve maanden lang het teedere hcht. Het strooit zijn goud uit boven de bloeiende, „nuttelooze" rozen en de nuttige haver en rogge, maar bovenal is Lü?ld voor de i°n9e vogels. Nuis het in het weidegebied een gekrioel van jonge kieviten en grutto s. tureluurs en scholeksters, die straks met hun ouders en de vogels, die geen broedsel konden

10

Sluiten