Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE SPRONG DER GEDACHTEN.

Het is niet mijn bedoeling u lastig te vallen met een zwaar-op-de handsche filosofie, maar ik zou u niettemin gaarne nog eens er aan herinneren, hoe zonderling de gedachten kunnen springen. nfeL t ^ nobe'*oosteres der menschS u plots kan voeren van het thans naar het toen. Er IJl J Lmaa,r een simpele aanleiding voor noodig : m het laatst van Juni. toen na een weelde van bijna twee maanden juichend hcht. eindelijk het weer ging wisselen en de herfst scheen oekomen - de luchten waren zwaar-bonkig en gnJhg, de wind rukte aan mijn uitgebloeide seringen en deed héél baldadig bij'mijn frambozen! SS"* f Vruchten 9^n rijpen - Jan.

SS f ^9Lde sP°orlijn' « welker omgeving, gelijk dc u reeds meerdere keeren zeide. eenverra^end opgewekt vogelleven heerscht.

JKr zijn dit jaar in de konijnenholen blijkbaar een groot aantal tapuiten uitgebroed, want overal bij de rails zag ik dien dag de vogels af- en aanvhegen: de ouders hadden den bek met voS gevuld om het te brengen naar de jongen. oS

Stentor ï ^ mCt ****** **™ *

J^Z^SSSf^ tusschen en over den

Het beviel hun niet. dat ik mijn weg koos

Sluiten