Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZOMER.

Ik wenschte, dat het u mogelijk ware, als mij, den dag te verluieren en n' en déplaise Dr. E. van Dieren u bruin te laten stoven \n een zon, die alle ruimten, trillend tusschen ver-wazige hittekimmen, vult met zijn bewogen hcht, dat de winden golfsgewijze spoelen over de rondingen der heuvels en door de lager dellingen.

Want heden zijn wind en zon in de wereld en zij dringen door tot alle verborgenheden en donkerste schuilsteeën. De gele weelde der rogge deint als plooibaar riet aan oevers der meren en mijn woning vlagen binnen: de goede geur der schaduwende vlieren en de harsige roken der sparren. De rosse rumex-trossen wiegen met hun kleurige franje' en de zandstuivingen liggen als een geblakerd duinlandschap.

Er is geen wisselend heftig gebeuren in dezen dag als in een avonturen-roman, maar hij boeit als een fijn-geschakeerd verhaal vol teedere wendingen en ik voel mij gelukkig om een pluis van het wollegras, dat zwerft boven de flonkerende dingen der aarde, den doffen plof van een sparappel, die rijp ten bodem valt, de jonge, donzen pimpels, die piepen tusschen de twijgen.

Blij maakt mij bijkans elke simpele levensuiting, die ik medebeleef met een innig-kinderhjke gretig-

Sluiten