Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van een blij deël uitmaakt het haren der zeisen, dat de stilte van den avond buiten melodieus accentueert.

Ik denk niet, dat de spreeuwen zich het hoofd zullen breken met het probleem, welk werktuig, bezien van aesthetisch standpunt, de voorkeur verdient: de zeis of b.v. de Mc. Cormick : achter beide loopen ze met dezelfde bedrijvigheid, want maaien beteekent voor hen : de buitenkans in een minimum van tijd een maximum hoeveelheid pieren buit te maken en ander voedsel, dat hen bekoort efi op het maaiveld maar voor het rapen ligt. Ge kunt ze er zien loopen en trippen bij tienen, bij honderden: een spreeuw is onder gewone omstandigheden reeds géén schuwe vogel, maar in een maaier stelt hij een onbegrensd vertrouwen en hij volgt dien dan ook letterhjk op den voet. Evenals een reiger een trein, schijnt de spreeuw den maaier zoo langzamerhand als een natuurverschijnsel te beschouwen, waarvan geen nood of dood valt te verwachten. Ook de jongen zijn op het maaiveld bij dozijnen aanwezig en de spreeuwen, waaronder er zijn. die tegenwoordig een nieuw broedsel groot brengen, vliegen af en aan, van maaier tot hoeve, van hoevé tot maaier.

Hoewel het hed der vogels bij lange niet zwijgt in deze Julimaand, vermindert toch langzamerhand èn de intensiteit van den zang èn het aantal zingende individuen: de vogels doen eenigszins denken aan menschen, die warm loopen voor iets of iemand, maar niet sterk genoeg zijn om bij voortduring hun spoedig gewekt enthousiasme als een bestendig brandend vuur levend te houden. Maar: laat ons met verwijten: huishoudelijke

Sluiten