Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zorgen (de bouw van het nest, het leggen der eieren, het broeden, het grootbrengen der jongen) brachten mede, dat veel energie, wel niet verspild, dan toch verbruikt werd, zoodat de lust tot zingen zoo zachtjesaan verdwijnt. Trouwens: er zijn vogels, die al herfstig beginnen te doen: kieviten trekken over mijn woning, verzamelen zich tot groepen en in groote clubs laten ze zich neer op de weiden, waar allicht goudpluvieren straks zich bij hen zullen voegen. Maar mijn zwaluwen denken momenteel nog niet aan zwerven: ze hebben nog jongen en maand in maand uit zwieren ze nu reeds boven de heiden: soms hoog: vlekken tegen een oneindigheid van teeder blauw, een ander maal laag, wanneer de lucht grijs is van regen: dan gaan de vleugels raaklings langs den bleek-rooden bloei der dopheide, omdat geen insect in hooge regionen zwerft.

Het is nu de tijd, dat de voorname paarse distels bloeien en van deze nobele bloemen kan ik me voorstellen, dat ge, bescheiden, er een enkele plukt voor een sieraad in uw huiskamer of studeervertrek; maar schoonheid en nut zijn twee begrippen, die elkander niet steeds verdragen en het is van boerenstandpunt heel juist gezien, dat de veehouder dergelijk „onkruid" dat de koeien angstvallig mijden en slechts in gedroogden staat, dus als hooi, wordt gecomsumeerd door het vee, tracht te verdelgen.

De mieren hebben hun sparrenaalden-neslan* tot heuvels gebouwd, die leven van een zwart en aanhoudend gekriel en de dieren mogen van geluk spreken, wanneer geen zoeker van miereneieren hun woning ontdekt. Want de blanke eitjes, die

Sluiten