Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD DER HOOFDSTUKKEN.

I. Het zomer-gezelschap op Huize Rust en Lust. — Expositie der personen. — Cornelius' verhaal van zijn ontmoeting met Napoleon, zijn ondervinding als garde d'honneur, en van de schenking van Aechtenskerke.

n. Cornelius' ontmoeting met Annemarie aan de Boompjes. — Annemarie in haar huiselijke omgeving. — Cornelius op Aechtenskerke.

DJ. Annemarie terug nit Amsterdam, en weer in haar huiselijken kring. — De muziek-partij. — Cornelius' huwelijksaanzoek.

IV. De Rotterdamsche kermis. — Het sterven van den Raad van Everden. — Tooneel tusschen Johanna en haar zoon Cornelius. ,

V. Cornelius en Hero Hesseling. — Het leven van Cornelius met zijn gezin op Aechtenskerke. — Cornelius en Jetje Robbrechts.

VL Cornelius' vestiging te Rotterdam. — De verzoening met de zusters.

VlL Cornelius' dood. — Annemarie's verder leven.

Sluiten