Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om uitsluitend te correspondeeren met de baljuw en met burgemeester Roosemale, om bjj het vergeven van vroedschapsplaatsen, ambten of commissiën, „ blindelings en zonder eenig tegenspreken" de aanwijzingen van genoemde heeren te volgen en naar hun goedvinden te steunen ...

De Eaad nam zijn gouden, met parelen omzette snuifdoos, en greep tusschen duim en wijsvinger een snuifje, waarna hjj omslachtig gebruik maakte van zijn bonten zijden zakdoek. Hij zat stilzwijgend zjjn zoon te beschouwen, en diens gedrag te overpeinzen. Hoe was het bjj Onzen lieven Heere mogelijk, dat een zoon van hèm zoo weinig degelijk was..: Daar zat hjj nu, de jonge lion, met zijn knap figuur, in den bruin-laken rok met nanking pantalon en gebloemd zijden vest, en zjjn knappe hoofd met niets anders vol dan met gedachten over meisjes en nog eens meisjes... Och, de knaap had het innerlijk en het uiterlijk van zijn Moeder.

In de eerste jaren van zijn huwelijk waren er vaak moeilijke oogenblikken geweest, en het was alleen te danken aan zijn stalen zelf beheersching, zjjn verstandige redelijkheid, zijn geduld, dat er geen erger dingen waren gebeurd, dan dat Johanna wel eens dreigde met een scheiding. Gode zij dank hadden de jaren haar wat bedaarder doen worden ; scènes, waarvan hij een verfoeilijken gruwel had, kwamen haast nooit meer voor, en nu, eindelijk, leefde zij aan zijn zijde, als de rustige, gemoedelijke huisvrouw, die hij zich steeds had gewenscht. Neen, met Johanna had God het alles

Sluiten