Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers allerlei wantoestanden teweeg, aan kinderen werd veel meer vrijheid gelaten, dan zij anders hadden gekend; jongelingen, nog nauw de kinderschoenen ontwassen, hadden al een bekendheid onder de jeunesse dorée, als in zijn jeugd nauwelijks mannen in de tweede helft der twintig, en vooral Cornelius' ingelijfd worden bjj de garde d'honneur, en zijn vertrek naar Parijs, waar hij eerst recht leerde boemelen ... Maar! al kon men dan ook verzachtende omstandigheden pleiten, — de zaak bleef er niet minder bedroevend en teleurstellend om ...

Slechts van enkele dingen had Cornelius verstand : hij was een uitstekend muziek-kenner en een uitstekend ... vrouwen-kenner. Verder hanteerde hij de teugels even perfect als de speelkaarten, en bezat hij een uitgezochten smaak voor fijne wijnen. Geen enkele „een" om den ... nul tot een waardevol getal te maken!

Was zijn zusterskind, Allert Ruys, maar zijn zoon. Met dien zou hij eere hebben ingelegd. En zijn hoop dat Aljjèrt nog eens zijn schoonzoon worden zou, was ook al verjjdeld, sinds Allert hem, toen hij eens zinspeelde op een mogelijk huwelijk tusschen Aagje en hèm, rond-uit zijn voornemen had bekend, om Antje Fyck Dircks tot zijn vrouw te maken. Een te goede partij voor Allert, om hem die te mogen afraden... Maar... hij mocht wel wat oppassen, of die drommelsche Cornelius schoot hem nog onder zijn duiven ...

De jonge Lodewjjk Arckenbout had al een

Het gevleugelde Wiel. I 2

Sluiten