Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

koepelstoel met driekante zitting en zeer hooge rug- en zij-leuningen, terwijl zijn beide handen de knoppen van de zij-leuningen vast-hielden; ik vraag me af, of 'n dergelijke... of 'n dergelijk forceeren van iemands geestelijke vermogens, goed op 't gestel werken kan. Mij dunkt, de zenuwen worden te veel aangegrepen; je moest 't in elk geval niet te dikwijls doen, Lodewijk, dat is mijn oordeel erover.

— 0! riep Camietje, weet u, onze beide grootvaders hebben Lodewijk ook nadrukkelijk gewaarschuwd, toen hij op de bruiloft van Euphrosyne en Sam-Jan bijna 'n half uur lang had geïmproviseerd. Weet je nog wel, Lode? 't Was prachtig, dat kan ik niet anders zeggen, maar hij had daarna 'n vreeselijke hoofdpijn, en hij zag zoo bleek als 'n doek.

— 'n Half uur! zei de regent afkeurend.

— Deze improvisatie heeft nog geen tien minuten geduurd, zei Allert, die met zijn bolvormig „Neurenbergsch ei" in de hand den tijd had gecontroleerd.

Cornelius zat Camietje aan te kijken met lachende oogen. Hjj wist, dat hij, wanneer hij als ernstig pretendent optrad, graag zou worden aanvaard, zoowel door de familie Arckenbout, als door het zoete Camietje zelf. Maar... dat was nu het gekke van het geval, met geen enkele van al zjjn „vlammen" zou hij... alleen getrouwd willen zijn. Camietje in combinatie met Antje bijvoorbeeld, zou misschien wel in staat zjjn, hem gelukkig te maken, en hij voelde zich eveneens

Sluiten