Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat Aechtenskerke mijn eigendom is... Wat jij in Allert veracht: 'n te groote hang naar rijkdom en aanzien, daarvan ben je zelf niet heelemaal vrij. En straks word jij mevrouw Ruys a Holy, zonder Allert lief te hebben, uitsluitend uit verstandelijke overweging, en zelfs, terwijl jij denkt aan 'n ander... o, jij!

— Zoo'n huwelijk lijkt 'n ideaal, zei hij, maar hemel, denk je er 's even in. Ik zeg met Sire de Framboisy: a jeune femme il faut un jeune mari.

Gemakkelijk heb jij praten, dacht Claude met benijding en verbittering. Jij bent rijk! rijk! al hebben jullie je dan ook je rijkdom verworven door aan vriend en vijand kruit te leveren; vraag niet, hoeveel vaatjes Hollandsch kruit er in de Engelsche oorlogen door de Engelschen tegen ons verschoten zijn!... Maar hij wist, dat zijn schoonvader het uiterst euvel opnemen zou, als hij iets dergelijks, al was het dan ook „uit de grap", durfde zeggen, want zijn schoonvader kon vaak met zoo'n arroganten trots verklaren, dat zjj hun rijkdom niet verworven hadden met een artikel, waaraan iets „kleefde" ...

Aagje vertelde aan haar Moeder, dat Dietje van Nicht Valette er was geweest, met een briefje voor haar, en zij las het voor van het kleinformaat velletje Bath-papier:

Liefste Aagje!

Zoudt ge mij een groote liefdedienst willen bewijzen ? Ik heb mij zoo erg aan den ellenboog gestooten, dat ik uwe vriendelijke hulp durf in te roepen, om mij

Sluiten