Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bewijs daarvan, droeg ik steeds 'n slaapmuts, en toen de brigadier zei, dat ik er toch niet erg lndend uitzag, zei ik, dat hij maar eerst 's voelen moest wat ik voelde... Maar ik vond 't nu toch noodig andere maatregelen te nemen; ik huurde een andere kamer, en vertrok daarheen; maar m'n oude kamer hield ik aan, als adres voor m'n brieven enzoovoort; aan m'n huisjuffrouw zei ik, dat ik naar 't hospitaal ging, want dat ik de derdendaagsche koorts had, en dat ze dat ook aan iedereen moest zeggen, die naar me kwam vragen. M'n oppasser, 'n gewikste, betrouwbare jongen kwam me elke dag 't nieuws uit de kazerne brengen, en wist alle informaties leuk en goed te beantwoorden. En 't onderzoek, dat naar my werd ingesteld, bepaalde zich tot de ronde van eenige regiment-kwartiermeesters, die de omstreken en de stad doorspeurden naar mogelijke gedeserteerden. Als ze me ernstig hadden gezocht, hadden ze me natuurlijk moeten vinden...

— Maar waarom zochten ze dan niet ernstig naar je? vroeg Allert. Dat is toch 'n onverantwoordelijk gebrek aan discipline!

— Wel, zei Cornelius lachend, ik denk, dat ze 't wèl zoo voordeelig vonden, om mijn soldij op te strijken! Enfiu, zoo ging de tijd voorbij, en werd 't allengs November. Toen kwamen er geruchten in de lucht, niemand wist vanwaar, want de couranten bewaarden't absoluutste stilzwijgen over deze zaak, en in brieven uit Holland durfde men nergens op zinspelen... maar er was 'n vage verwachting, dat ze in Holland

Sluiten