Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zilverachtig scheen... terwijl zjj zich afwendde van zijn hartstochtelijk naar haar opziende oogen...

Hjj sprong op. Een enkelen zoen zon hij haar geven ... maar niet op haar witten hals ... niet op de zoete lokking der lippen... en niet, ofschoon hij het verlangen zijner armen met geweld moest bedwingen, zon hij haar aan zjjn hart drukken en haar liefkoozen, die lieve, die lieve, die, o, hij wist het wel, niet zou weerstreven.. . Hij nam haar hoofd in zijn beide handen:

— Nacht, Jetje... nacht, lieve Jetje... fluisterde hij, slaap wel — En twee, drie-maal kuste hij haar, zonder te begrijpen hoe veel gevaarlijker voor het gemoed van het meisje zijn teederheid was dan zijn hartstocht zou zijn geweest, kuste hjj haar op het voorhoofd tusschen de blondzjjden krulletjes, met zachte innigheid...

Sluiten