Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE HOOFDSTUK.

I.

In den vroegen schemeravond liep Cornelius, drentelend onder de breed-belooverde linden der Boompjes heen en weer.

Zjjn donkerbruinen frak had hij tot den hals toe-geknoopt en slechts aan de voorzijde kwam zijn hagelwitte stropdas even tusschen den open kraag te zien. Zijn pantalon met souspieds spande strak om de slanke beenen, waartegen hjj achteloos tikte met zijn dun wandelstokje met kleinen gouden knop en twee kleine vergulde kwastjes.

Hij neuriede een melodie, volkomen in over- * eenstemming als hij zich voelde met het zoele zomerweer, zjjn rustige omgeving; zjjn stemming was bizonder opgewekt en tevreden.

Hjj moest wel wat lang op Annemarie wachten, maar het kindje kon niet altijd weg, zjj moest handig van alle oogenblikjes gebruik maken, en soms kwam er een zoo ernstige hinderpaal tusschenbeiden, dat zjj niet eens komen kon, en hij hier vergeefs had gestaan. Maar zelfs dat kon hem niet uit zijn evenwicht brengen; zjjn optimisme

Sluiten