Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

witten rok, en met haar strooien luifelhoed, waaruit de lange, glanzende krullen tot op de schouders vielen. Met welk een zekerheid hadden haar sterke, blanke handen de flesch champagne tegen den boegspriet stuk-gestooten, terwijl zij den naam van het schip uitsprak: De Levant, en hoe vlug had zij het zilveren mes gehanteerd, dat den reeds half door-gesneden kabel geheel van elkander moest scheiden. Verrassend-rustig, in snelle geruischloosheid, was het groote schip in rechte, lenige vaart de helling af-gegleden ... en een hoera! was opgegaan onder het bootsvolk, en aan de drie masten waren de drie vlaggen omhoog geheschen; de vaderlandsche vlag, de vlag, die den naam van het schip droeg, en de witte vlag, waarop zich, in groene teekens, de letter B. en het nummer van het schip vertoonden...

Het was een vrooljjke middag, en hij had zich uitstekend geamuseerd. Als hun logée was Jetje Robbrechts natuurlijk aanwezig, maar ook Camietje was aan den arm van haar broer komen aanhuppelen, en trotsche Antje... was met de familie Ruys a Holy mee-gekomen.

Zijn trio . gratiën! Hij moest er dikwijls in zichzelf om lachen, dat het hem zoo goed gelukte al zijn verliefdheden uit elkaar te houden. Al zjjn genegenheden waren als 't ware de verschillende kleuren van het zonnespectrum, die tezamen de eene, eenige kleur vormden, — zooals zijn verliefdheden, allen tezamen, omvatten zijn groote liefde voor de vrouw.

De vrouw was alles in zijn leven. Hjj hield

Sluiten