Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geduurd, en daarop was het overvloedig jachtmaal gevolgd, dat zich had verlengd in een orgie, waarop hij en zijn drie jachtvrienden elkaar telkens weer hadden overtroefd in het drinken van den zwaren bourgogne, een kostbare partij Chambertin, die hij zoo gelukkig was geweest in den kelder aan te treffen. Hoe hij te bed was gekomen, wist hjj niet meer; wel wist hij, dat hij 's morgens was ontwaakt, helder en uitgerust, en met een onweerstaanbare behoefte aan buitenlucht en beweging. Luid had hij gelachen, toen uit de logeerkamers nog geen ander geluid weerklonk dan het snorken zijner gasten, en luider nog, toen het hem onmogelijk bleek een van de drie wakker te krijgen, om dien te overreden hem op zgn jacht-rit te vergezellen. De razende tocht door zonneschijn en verschen wind, door het naar aarde en bladeren geurende, lichte bosch had hem geheel opgefrischt en verkwikt, en hij stond bjj de stallen toe te kijken naar het ontzadelen en af-wrijven van zijn sterken, kloeken bles, wien de zenuwdrift nog door de slanke beenen speelde, elk oogenblik gereed om op nieuw weg te ijlen in toomelooze vaart... en naar het ontkoppelen der bende door elkaar golvende honden, die vóór het einde van den tocht veilig door den jagermeester wareü opgevangen en saamgebonden, opdat er geen verloren zou gaan. Hij voelde zich tevreden en gerust; hij was in een stemming van volkomen kalmte en zekerheid; zijn uitbundige levenslust bracht een ondoofbaar optimisme mee, en hjj had de door niets te weer-

Sluiten