Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waardoor haar heele leven veranderen zou. Ach... zn, was nog maar zoo'n kind geweest, en drie jaar is een lange, lange tjjd...

De verplaatsing naar een andere omgeving, en het leven van huiselijk onderricht, en studie, en lectuur, had haar zoo volkomen in beslag genomen, dat er in haar geen gelegenheid was tot nutteloos gepeins. In den eersten tijd dacht zij altijd aan Cornelius, met een absoluut vertrouwen, er volkomen van overtuigd, dat zij eenmaal zgn vrouw worden zou, en onschuldige plannen makend en mooie luchtkasteelen bouwend, en zoete droomen droomend... Maar tante Cobet, die haar met moederlijke toewijding had verzorgd, won hoe langer hoe meer haar genegenheid, en het duurde niet lang, of zij had alles aan haar lieve pleegmoeder gebiecht. En deze verstandige vrouw had haar beide handen in de hare genomen, en haar met den ernstigsten nadruk gezegd:

— Maak je geen illusies, kind. De jonge patriciërszoon mag nu verliefd zijn op je mooie snoetje, maar... tusschen verliefd-zjjn en trouwen ligt nog 'n groot verschil. Hoe vast hjj 't nu ook moge meenen, als hij je in lang niet ziet, en ... hij is 'n gevierd persoon... en de meisjes uit de beste kringen zullen wel naar zijn hand staan ... dan, zoo is nu eenmaal 's werelds loop, zal hjj je wel vergeten, 't Klinkt hard, maar je weet: zachte heelmeesters maken onreine wonden. En jij, kind, je bent jong, en jeugd kan veel weerstaan ; j jj zal d'r ook wel overheen komen, als 't zoo is.

Sluiten