Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zij had'geschreid en geprotesteerd, en toen had tante Cobet iets gezegd, wat haar hevig trof:

— Verbeeld je toch niet, dat die jongen met zijn heele familie zal breken om jou.

— Zou dat dan moeten, tante? had zjj, geschrokken, gevraagd. En toen had haar tante het haar zacht uitgelegd. Haar vader behoorde tot wat men noemde den middenstand, de jonge van Everden daarentegen tot den allerhoogsten stand van Rotterdam, en vooral zou bij die orthodoxe familie tegenkanting uitlokken het feit, dat zij Katholiek was.

Het had lang geduurd, eer zjj zich bij deze zienswijze had neergelegd. Maar al had tante .Cobet dan ook haar hoop, die bijna een stellige verwachting was, te niet gedaan, — haar liefde had maar niet zoo opeens kunnen verdwijnen. Die was, in den loop van tijd, wel veel stiller, veel... zwakker misschien geworden, maar ... was toch de oorzaak, dat zjj menig aanzoek had afgeslagen, zelfs dat van den knappen, rijken Franco du Bois... wat haar tante veel verdriet had gedaan. En weliswaar had zij het handwerk van het clavecimbel-spelend meisje nooit aan Cornelius gestuurd, — maar zij had het óók niet vernietigd, en zjj bewaarde het met de kousen, voor bet geval, dat later ... mogelijk eens ...

Met een glimlachje borg zij het borduurwerk weer bij de kousen in de doos, en zette deze weg.

0, haar tante was goed voor haar geweest, en had haar verstandig geleid. Zij had haar ondderricht laten geven in vreemde talen en in

Het gevleugelde Wiel. I ?

Sluiten