Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hij vóór haar, en drukte haar hand in zgn warmen, vasten greep, en de groote, blijde verrassing stond zóó duidelijk op zijn expressief gezicht te lezen, en klonk zóó onomwonden door in den diepen klank van zijn welluidende stem, dat het meisje ontroerd haar hart voelde kloppen, en dacht: hij houdt nog van mg.

Er was geen gelegenheid om een woord te wisselen: Cornelius trad terug, en ging naar zgn plaats, maar lang nog nadat hij daar zat, bewees hem zijn versnelde ademhaling en het feit, dat hij zijn oogen hield neergeslagen, hoe het hem had ontroerd haar zoo onverwacht weer te zien. Annemarie ... Annemarie ... hoe was het kind tot een beeldschoone jonge vrouw volbloeid... o! in een enkele seconde waren al zijn vroegere hartstochteljjke gevoelens weer in hem op-gewaakt, en moest hij zich met sterken wil bedwingen, om haar niet bij de hand te vatten ten aanzien van iedereen, en trotsch te roepen: zij is de mijne!...

In de drie jaren van haar afwezigheid had hij veel avonturen na-gejaagd, eerst om afleiding te zoeken voor de kwelling van zgn gemis, later... ja, het was de waarheid, — om het genoegen van de avonturen zelf. En ten slotte was haar persoonlijkheid in zgn hoofd en in zgn hart een beetje vervaagd... en... als haar afwezigheid nog langer, nog jaren had geduurd, dan ware het niet onmogelijk geweest, dat hij haar had vergeten ...

Maar nu weg was de mooie Bella, die hij

Sluiten