Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— U ziet de zaken te luchtig in, jongeheer, zei de moeder. U begrijpt de ernst van de toestand niet. Haar vader wil zijn dochter niet uit goeie gunst getrouwd zien aan 'n regenten-zoon...

— O! maar dat zou ook 't geval niet wezen, betuigde Cornelius met vuur, welke familie zou niet vereerd en gelukkig zyn, als Annemarie er in wilde trouwen!

— Zoo? zei de moeder ironisch. En vanwaar dan de tegenkanting van uw familie-leden?

— Omdat... aarzelde Cornelius, omdat zjj Roomsch is, zei hy toen vlug.

— 0! juist! zei de moeder. Daar leg u de vinger op het belangrijkste punt. Maar dat is ook de reden, dat Cantzlaer zijn toestemming weigert, begrijp u wel ? .. .

— Werkelijk? zei Cornelius, weigert hij zijn toestemming? En op hetzelfde oogenbük werd het zijn onwrikbaar besluit, om, in weerwil van allen tegenstand, Annemarie te trouwen. Maar, mevrouw, pleitte hij, als uw man weet, dat Annemarie en ik elkaar drie jaar lang niet hebben gezien, en elkaar toch zijn blijven liefhebben, mjj dunkt, dan heeft hij geen ander bewijs noodig. dat wij bij elkaar behooren. '

— Dat is zoo, dat is zoo, zei de moeder. Dat is ook heel mooi... En dat, waar Annemarie zoo 't hof is gemaakt, en zooveel aanzoeken heeft ontvangen ...

— Die je allemaal hebt af-gewezen om mjj, Annemarie? vroeg Cornelius innig, en by'na had hij zich niet laten weerhouden om haar in zijn

Sluiten