Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zingend door de kramen-rijen heen, of vermaakten zich joelend in den hoog en laag gaanden Russischen schommel, en op de paarden en leeuwen en in de sleedjes der draaimolens... „Jan met de bellen" deed zich overal hooren, en „Jan met de koekepan", een slimme bedelaar, haalde menig duitje op. Vóór het honden- en apen-spel De vier Kronen hipte op de galerij een aangekleed aapje heen en weer, en maakte buiginkjes en buitelingen op bevel van een groven man met een trompet, die telkens scherp een fanfare uit-schetterde. Voor de groote tent van het Fransche Vaudeville-theater van „papa" Courtois, verdrongen zich de menschen om de sprekende reclamebiljetten met aanlokkelijke voorstellingen; en een kijk-lustige menigte bewoog zich door elkaar voor de smakelijke en rijk gearrangeerde étalages der kramen, met kostbaar blauw en wit Chineesch en Delftsch porcelein, met prachtig Zwitsersch snijwerk, iriseerend Venetiaansch glaswerk, waarvan de vlak-geslepen facetten de zonnestralen vingen en terug-kaatsten in duizend schitterende kleuren; met zijden stoffen, zwaar en glanzend gros de Naples, teere zijden mousselines, prachtvol, als met tooverbloemen overstrooid brocaat; kramen met Indische cachemiren shawls van zeldzaamharmonische schoonheid in de artistieke distinctie der zorgvol-gekozen kleuren; met echte kant, waar de sneeuwen weefsels hun ijle vlinderluchtigheid ten toon spreidden in sluiers, voiles, barbes, mouwen, berthes, volants, chemisetten, of hoeden-intérieurs; en van Tyroler handschoenen,

Sluiten