Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waar de schilderachtig-gekleede familie van Carl Wimpisinger *): hijzelf, vrouw, zoon en dochter, de algemeene aandacht trokken. Op de Zuidblaak tegenover de heeren-societeit Amicitia geplaatst, mocht deze kraam zich altijd in een overgroot dames-bezoek verheugen, terwgl op de fraaie bank voor de sociëteit de heeren zich vermeiden in het wisselend schouwspel der bevallig gekleede vrouwen, die coquet en bekoorlijk zich door elkaar bewogen.

Johanna van Everden, met haar beide dochters, Keetje van Maugarny en Aagje, had zich niet aan de algemeene gewoonte willen onttrekken, om een rond-gang te maken over het kermisterrein, ofschoon haar hart zwaar van droefheid was, en haar hoofd in 't geheel niet naar vreugde stond. In hun huis waren vreeselijke dingen voorgevallen. Cornelius had zijn voornemen te kennen gegeven om met Annemarie Cantzlaer te trouwen, — en... zgn vader had met hem gebroken. Och, niet alleen om dat huwelijk, in welk feit hij tenslotte wel zou hebben berust, al had hij ook liever gezien, dat Cornelius een patriciërsdochter had nitgekozen, waardoor hij zich weer wat gereleveerd zou hebben na zjjn uitbundig leven, en zich waarschijnlijk uit fatsoensbesef ook wel zou hebben gerangeerd. Maar Claude, Claude had gelasterd en gestookt, op de geniepigste wijze geïntrigeerd, en de geheele familie tegen Cornelius opgezet. Helaas, zijn vader leende een

") Afstammelingen van deze familie hebben, zoolang er kermissen waren, deze bereisd.

Sluiten