Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ilachen weerklonk en gezang; de draaimolens' wierpen vlagen orgeldeun tusschen het algemeen gewoel en gejoel... en met oogen, groot-geopend omdat zij niet schreien wilde, aanzag Keetje dat alles, en met óverscherpe helderheid kerfde zich het geheele tooneel in haar geest, zoodat zij

_:n A «AnlJo AU- Mnnit fa Vnnnfln vp.rofftt.ftn

riuoiiu vuciuo, viiu ■ —o- - -

En nam de marteling dan nooit een einde ... waren zjj gedoemd om eeuwig zoo te blijven in deze hel van licht en rumoer... Aan haar arm hincr Aaerifi. in doffe, anathische gelatenheid, alsof

Izy niet wist wat er om haar heen gebeurde... en vóór haar ging hun mooie, stralende, hoog¬

hartige moeder ... hun slechte moeder...

Maar eindeüjk, eindelijk toch hoorde zij, hoe haar moeder aan Keetje beval wafels te gaan bestellen in de kraam De zoete Inval, met het uithangbord van den man, die in een vat met stroop viel; deze bestelling was altijd het laatste van de kermis-wandeling, en verlucht ademde Keetje op, omdat He beklemmende, onheimelijke tocht thans was volbracht. Maar Johanna stond nog, en keek, en liet haar schitterende oogen gaan over het galm-luid en kleurig terrein, en zij zag de wapperende vlaggen en zij hoorde de dringende, luide muziek... en het was haar of dit feestelijk tooneel nu voor altijd en altijd in haar hersenen zou staan gebrand... want zij wist, dat zjj op dit moment op de grens van twee werelden zich bevond, en dat zij thans afscheid ... voor altijd afscheid nam van haar vroegere leven ...

Sluiten