Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Manhaft*, Vrome, Discrete, Lieve, Getrouwe. In gevolge van Ons geresolveerde van huiden hebben wij goedgevonden DE. bn deese bekend te maaken de electie van sijne Hoogheid den Heere Prince van Orange tot Gouverneur-Cap'ttain-Generaal en Admiraal over de Militie deeser Provincie te Water en te Lande, met last en ordre om sgn Hoogheid in deselve qnaliteiten te respecteeren, mitsgaders de Patenten en ordres, die deselve aan UE. in tijden en wglen sal koomen te geeven, preciselp na te komen en te pareeren, BOnder daar van te blijven in gebreeken.

Waar toe Ons verlaatende, beveelen wn UE.debescherminge Gods. Geschreven in den Hage den 15 Mey 1747

Ter ordonnantie van de Staaten WILLEM BUYS.

Een brief aan den: Weledele Geboore Heer

De Heer Berghem Colonel in het Regiment van de Gen. Major Petit. En Commandant van Amersfoort dd.

Bij Absentie Aan den tot Commandeerende Amersfoort Off. v. h.-Garnizoen.

Ter Ordonnantie.

Met een vaste hand was op de adres-zijde geschreven:

Ontvangen op dato den 28 December 1794 's morgens quartier voor thien nuren door een Ordonnance Hussaar van den Gen. Major Hoeufft van Oyen commandeerende de troeppe S. in de provincie van Utrecht.

Hg legde even, als beschermend, zijn hand op de verbruinde letters. Niet alleen ter wille van zyn nageslacht, niet alleen ter wille van zijn voorouders, maar ook ter wille van Johanna's familie zou hij zich ten offer geven. Hij wist het niet, waarom al deze eenvoudige dingen, deze

Sluiten