Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dx ondergeschreven betuyge, dat in 't Trouwboek bjj de Gemeente hier te Botterdam, toegedaan de Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis blijkt, dat No. 1761 den 9en van Juli in den Huwelijken staat bevestigd zgn door Do Jacobns Baan

Peter Cornelius van Everden van Botterdam. Met

Johanna Maria Berghem, van Amsteldam. Dit aldus uit 't voorsz. boek getrokken en in kennis der waarheid getekend den 22ste van Juli.

J. Breedenbnrg, Koster.

Hij staarde er even op, met dof-wordende oogen. Toen scheurde hij langzaam het huwelijksbewijs in stukken.

Het laatste papier, dat hem in handen kwam, was een geslachtslijst, door hem zelf opgesteld, en die terug-liep tot de 16e eeuw, een uittreksel uit het familie-boek van van Everden.

I. Willem van Everden, lid der vroedschap van Geertruidenberg, regent van het „Manhuys* in 1571 en 1572. Stierf 1598 en had uit zijn huwelijk met Clasine Mock (overleden 1602) vier kinderen, waarvan

II. Peter van Everden de oudste was. Deze huwde in 1574 met Elisabeth ten Hage. Hg stierf 6 Augustus 1602, zij 22 Juli 1602. Zij hadden vier kinderen, waarvan de oudste was:

III. Derck van Everden, geboren 23 Aug. 1577. Hjj was schepen van Geertruidenberg, en trouwde Maria, dochter van Claes van Bergen. Zjj hadden drie kinderen, waarvan

IV. Willem van Everden de oudste was. Geboorte en sterfjaar onbekend. Hij was, gehuwd

Sluiten