Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een enkel woord wilde hij voor zgn kinderen achterlaten. Hg nam zgn veeren pen en een vel velijn en dacht over wat hij zeggen wilde. Maar hg vond niets. Roerloos lag zijn hand op het papier. En toen in één trek van zijn mannelgk> vast schrift schreef hij het sterk bevel, voor degenen, die hem het eerst mochten vinden:

Zwijgen.

m.

De plotselinge dood van den Raad van Everden had in geheel Rotterdam een groote ontroering verwekt. Men sprak van een beroerte, van een hartverlamming... men vertelde elkaar van het verschrikkelijke feit dat zijn vrouw, thuis-komende van een joyeusen kermis-gang met haar beide dochters, haar man dood moest hebben gevonden... men fluisterde ook wel andere dingen ... over het verdriet, dat de Raad moest hebben gehad van zgn losbandigen zoon... en van... ja, de laster beschuldigde Johanna van een al te vrjje ieyenswjjze, niet met éen, maar met verschillende vrienden... De geruchten doorliepen de stad ... ze doken op en werden verdrongen door ander, nog erger gepraat... De familie van Everden was het middelpunt der algemeene belangstelling; en alle daden van den ouden heer, zijn zoon, zgn schoonzoon, zijn dochters, en vooral zgn vrouw werden nagegaan en scherp becritiseerd.

De Raad had altijd de algemeene achting genoten. Zjjn strikte rechtvaardigheid, zgn vast-

Sluiten