Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kan er geen twjjfel bestaan? Is 't toch misschien ook om 't verdriet, dat hij van my' heeft gehad?

— Neen, zeide zij, ik wil je alles vertellen ... En zjj vertelde hem alles, in een gretige

behoefte, om het ondragelijke, dat haar bijna waanzinnig maakte, niet meer alleen te dragen ... Zij vertelde hem, hoe zij hèm had benijd om zijn moed, zijn durf, om met alles te breken ... hoe zjj aldoor in een overspannen zenuwtoestand had verkeerd, waarvan het voorgevallene op de kermis het gevolg was geweest... zij vertelde hem van hun verschrikkelijke thuiskomst, en van het ontzettend tooneel tusschen haar en zijn vader... en hoe het daarna zoo stil was geweest op zgn kamer tot laat in den nacht... en dat zij geen ander in haar doodelijken angst naar hem toe had durven zenden, maar zélf was gegaan ... En hoe zg toen ... hem had gevonden... roerloos en kalm, als in diepen slaap verzonken ...

— En... zij haalde diep adem, en moest al haar krachten verzamelen, om voort te kunnen gaan ... — Zie ... zeide zij, en haalde uit haar chatelaine een opgevouwen stuk papier. Hij nam het aan, en: Zwjjgen... las hij, geschreven met de hand zijns vaders. Een huivering van ontroering rilde door hem heen: hoe karakteriseerde dit laatste woord den vormeljjken man, die vrijwillig was heen-gegaan, opdat zijn naam gespaard Wgven zou... Hij bleef het papier vast-houden in zijn hand, zoo wonderlijk ontdaan, dat hij zijn hart met pijnljjk-krampachtigen klop voelde bonzen in zijn borst. En het was, of nu eerst tot hem

Het gevleugelde Wiel. %\

Sluiten