Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Ik zal hier blijven, hier in ditzelfde huis, en dezelfde staat voeren, zooals je vader 't ingericht had .. .

Hij voelde, hoeveel het haar moest kosten, om dit besluit te volbrengen.

— Zal u dat kunnen, Moeder... zal 't niet te veel voor u zyn... ?

— Ik zal 't kunnen, omdat 't moet. Zijn nagedachtenis zal in eere worden gehouden...

Hjj boog het hoofd in deemoedigen eerbied. Hij voelde, dat zij in haar vrouwelijk-zwakke kracht veel sterker was dan hij ...

En een vrees kwelde hem, die hij niet uiten durfde, de vrees, dat zijn zuster Aagje niet bij zyn moeder zou willen blijven wonen, maar haar intrek nemen bij Keetje. Hij aarzelde ... was hij niet verplicht, hier iets van te zeggen, opdat de teleurstelling zijn moeder niet al te grievend zou treffen...

— Ach, waarom wilt u niet komen bij mij ... pleitte hjj, u zou er mij zoo gelukkig mee maken ...

Maar met de intuïtie van haar fijngevoelige ziel begreep zjj de reden van zyn aandringen, en met diepen ernst zeide zy:

— Neen, lieve zoon... ik kan niet anders dan hier blijven in dit huis, omdat ik dit voel als m'n plicht. En Aagje zal bij me büjven ... en Keetje zal 't goed vinden, dat ze bij me blyft... Want ik zal Keetje en Aagje beiden vergeving vragen.

De tranen schoten hem met felle, gloeiende

Sluiten