Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet toegelaten, zijn brieven bleven onbeantwoord; zij werd na haar „tot-inkeer-gekomen-zijn" met de stiptste en nauwlettendste zorg bewaakt door Aagje, Keetje en Clande. Na zgn huwelijk met Annemarie was Clande zgn onverzoenlijke en onbarmhartige vijand geworden; zgn zusters en zgn geheele verdere familie kozen tegen hem partij, omdat zij hem het verdriet, dat hij zijn vader had aangedaan, niet konden vergeven, en ook omdat zg hem zgn trouwen met „het meisje Cantzlaer" kwalijk bleven nemen. En zijn moeder... de arme, gebukt, gebroken door haar berouw, scheen te berusten in wat er over haar werd beschikt. Zij was een dwepende devote geworden, en zocht in het doen van goede werken afleiding en troost.

Het trouwe familie-factotum, de oude kamenier Kaatje Biljart, bezocht hem een hoogst enkele maal, om hem tijding van zijn moeder te brengen; hij had haar dit dringend gesmeekt, en uit medelijden deed zij het dan, maar de oude vrouw was bij deze bezoeken zóó sidderend zenuwachtig, en weigerde zóó volstrekt om een briefje van hem aan zijn moeder over te brengen, of zelfs een groet, dat hij aan haar bezoeken eigenlijk weinig had. Want Kaatje was een plaats op het hofje van Gerrit de Koker beloofd; waar zij hoopte met haar vriendin, vrouw Krokkesteyn, eerlang te kunnen gaan wonen, zij beefde voor de mogelijkheid, dat die belofte zou worden terug-genomen, zoodra er gemerkt werd, dat zij in connectie stond met den jongen mijnheer.

Sluiten