Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en met hem bewonderde en critiseerde en afkeurde of waardeerde ...

— Ja, mijn lectuur! zei hij, zeker natuurlijk, die is 'n heele vervulling, maar als jg er niet ben, met wie kan ik er dan over spreken ? Annemarie vindt lezen, geloof ik, 'n soort van tijdverspilling, ze zou 't zichzelve aanrekenen als 'n „plichtsverzuim," wanneer ze 'n boek ter hand nam, en de muziek, ach, lieve hemel! wat ik me daarvan had voorgesteld! hoe we muziek zouden maken... enfin, dat is ook wel gebeurd in de eerste tijd van ons trouwen, maar nu! als ik haar eens voorstel 'n uurtje te muaiceeren, dan kijkt ze me verwijtend aan: weet ik dan niet eens, dat ze vandaag de groote wasch heeft? of dat ze snijboonen moet afhalen, om in te maken? of zie ik dan niet, dat ze de koperen pan al heeft klaar-gezet, waarin de oranjebloesem moet worden geconfijt... ? Och! zei hij met ergernis, laat ik er niet verder over spreken, ik moest dankbaar zijn voor zoo'n voortreffelijke huismoeder... maar ik zou dankbaarder wezen, Jetje, als ik in Annemarie 'n voortreffelijke vrouw had gevonden... 't Is jammer, doodjammer, ze was zoo muzikaal begaafd! Hjj. slaakte een langen, diepen zucht; Enfin, 't is'niet anders. Ga jij 's mee naar m'n kamer, Jetje, dan zal ik jou 's 'n prachtige viool laten zien. Als Annemarie hoort, wat die me heeft gekost, dan rijzen haar de haren te berge... Maar jij zal me niet om die „verkwisting" berispen, wel? Jg vóelt 't beter, hoe a thing of beauty a joy for ever is.

Sluiten