Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In alle deze gevallen heerscht overproductie. De producent kan het voortgebrachte niet tegen loonende prijzen van de hand doen.

In een dergelijken toestand bevinden zich thans tal van takken van nijverheid en landbouw. In een tijd van algemeene verarming heerscht in vele bedrijven overproductie. Er is overproductie in relatieven zin, van het standpunt van menigen producent, doch niet in absoluten zin, van maatschappelijk standpunt! Het niet uit elkaar houden van deze twee begrippen heeft verwarring gebracht in vele hoofden. Op reusachtige schaal waren in een belangrijk deel van Europa goederen verwoest, waren kapitaalgoederen verbruikt, versleten en meermalen onvoldoende vervangen of hersteld. Geen wonder, dat de producenten zich verheugden in het vooruitzicht op een groote vraag ter aanvulling van het ontbrekende, tot vervanging van het vernielde. Maar in plaats van die groote vraag, kwam weldra een malaise, kwam overproductie.

Maar niettegenstaande die overproductie van ondernemersstandpunt heerscht onderproductie van het standpunt der maatschappij. Maar het nijpende tekort aan voortbrenging van die zijde kan ongelukkigerwijze de industrie, den landbouw niet voor overproductie in relatieven zin behoeden. Dit komt omdat vraag naar goederen en behoefte aan goederen niet hetzelfde is. Behoefte aan goederen bestaat los van den prijs ervan, vraag naar goederen is geheel daarvan afhankelijk. De groote vernietiging van rijkdom in heel Europa heeft wel grootere behoefte aan goederen doen ontstaan, maar die behoefte heeft zich naar buiten niet kunnen uiten door dat de prijs voor den consument te hoog was. Hoe lager de prijs, hoe meer behoefte zich kan omzetten in vraag, naar gelang de prijs stijgt vermindert de vraag.

Hoe meer behoeften het tot vraag naar goederen kunnen brengen en daardoor hare bevrediging kunnen vinden, hoe welvarender de maatschappij. Wij beleven thans een tijd van veel behoeften, maar weinig vraag naar goederen. Een groot deel der. behoeften moet dus onbevredigd blijven. Het welvaartstekort is grooter dan voorheen.

Overproductie kan uit den aard der zaak op twee wijzen worden genezen. Door stijging van den prijs en door daling der productiekosten.

Daling der productiekosten kan op verschillende wijzen worden bereikt. Het meest aanbevelenswaardig, maar niet steeds mogelijk is het aanwenden van technische verbeteringen.

Zijn deze niet aan te brengen, dan moet worden bezuinigd op hetgeen de producenten uit de opbrengst genieten.

Sluiten