Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uitg.mn \an N SAMSOM te Alphen aan dén Rijn:

Kinderrechter en ondertoezichtstelling van minderjarigen

door A. W. VAN DER BURGT Inspecteur van PoUtie \e klasse te Amsterdam

jj (Lezing gehouden voor den Bond jvaft Insjpecteu'i» |

Prijs ƒ 0,75

de ontwikkelingsgang van het strafrecht

l).ov)U

Mr. Dr. P. van heijnsbergen

. . Suhitiiu'.il-Offidir - hin {füxtiiit- te Amsterdam

(Lezing gehouden:vóór <Ji-n ^limitl \;m j IV?s'i:'vectt'iir3 bij di- •Amst<.T<l:im.-;(.lu- P-ilitio i>p Óctobefc' .

tekst der wet van 5 juli 1921 (STAATSBLAD no. 833)

tot vereenvoudiging van de rechtspleging in lichte .'• ^fyytelkenj met een inleiding en enkele toelichtende

door Prof. -Mr.ï .1. v. van 'PyCJK. 1 gi Hoogleer aar in het strafrecht en», aan de gemeenteKjkè universiteit te Amsterdam.

: Prijs ƒ 1,20

Sluiten