Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mannen en vrouwen gesproken hebben, omdat hun hart gesproken heeft, omdat zij den moed hebben gehad naar de taal van hun hart te luisteren en omdat zij de kracht hebben gehad anderen te dwingen daarnaar te luisteren, niet naar hen te luisteren, maar naar de taal van ieders eigen hart. Dat is altijd de oorsprong geweest van alle groote hervormingen.

Zijn wij zooveel beter geworden na de afschaffing der slavernij? Neen, maar wij denken anders en dat andere denken heeft aan duizenden de vrijheid gegeven, waarlijk geen ideale toestanden heelt het geschapen, men leze maar eens de ellende van de negers den eersten tijd na de afschaffing, in het interessante boek van Booker Washington, Van slavernij tot vrijheid, waarmee men zeer goed vergelijken kan den toestand van de prostitutie thans: moeilijke, ellendige toestanden in vele opzichten erger dan tijdens de slavernij, en toch de vrijheid was veroverd, de vrijheid, die geen neger meer zou willen missen.

En toen het hart had gesproken van den Edelste die ooit deze aarde betrad, van den Heilige, toen Hij gezegd heeft: „hebt uw naaste lief als u zelf ", is toen de aarde plotseling verbeterd, is zij nu zelfs na 19 eeuwen veel verbeterd, neen, maar sedert zijn wij veranderd, allen, wij denken anders en ... . wij kunnen, wij willen niet meer terug, want wij zijn bevrijd van de gevangenis van onze eigen cel.

Begint aan den horizon niet te schemeren de mogelijkheid van het verdwijnen van de dwanggedachte van de onvermijdelijkheid van den oorlog? En toch gelooft niemand er nog aan die de wereld een weinig kent, aan het verdwijnen van den oorlog, en iedere dag ontneemt ons de rest van de illusies die wij nog hadden. Maar wij denken toch anders en houden, of wij willen of niet, rekening met de mogelijkheid van een toekomst zonder oorlog en geheele conferenties van diplomaten houden er rekening mede en bonden van volken en gerechtshoven van volken houden er rekening mede, er is iets veranderd, al is de wereld niet veranderd en niet beter geworden, waarlijk niet, toch, wij denken anders.

Zoo ook is het met ons aller houding tegenover het sexueele vraagstuk en bijgevolg tegenover het prostitutievraagstuk.

Zulke veranderingen in het denken nu bewerken ten slotte een veranderde houding van de Overheid, want zij doen de wetten veranderen, die immers uitdrukken wat een geheel volk wil. En dan kunnen wij nog wel wat mopperen of-er om lachen en als kinderen ons schamen omdat onze wetten en onze Overheid zoo braaf zijn geworden en de menschen helaasmetbraverzijngeworden,maarinallën ernst teruggaan wil toch eigenlijk niemand, ook de heer Brusse niet.

Sluiten