Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in haar huis aanteekende het aantal bezoeken dat zij van mannen hadden gehad, dit werd dan geboekt in haar credit:

Zondag 5 Mei had Bessie 2 bezoeken Alice 20 Vere 16 Kitty 24 Mina 36

Florince 20 „ enz.

Maandag 6 Mei had Kitty 14 Mina 22 Florince 23 „

Dinsdag 7 Mei had Kitty 12 Mina 12 Florince 21 „

Woensdag 8 Mei had Kitty 9 Mina 10 Florince 21 „

Donderdag 9 Mei had Kitty 17

Florince 45 „

Zoodat Florince in 5 nachten de bezoeken van 130 mannen had gehad.

Dit waren de gemoedelijke toestanden in Amerika nog slechts twaalf jaar geleden.

Het merkwaardige van deze commissie, naar een van haar leden die ik in 1913 in Londen ontmoette mij zelf meedeelde, is geweest dat toen zij reeds met haar conclusies gereed was, die luidden dat het wenschelijk was het bordeelstelsel te behouden, maar onder verscherpte controle van de politie, de voorzitter op de laatste vergadering tot het vaststellen van deze eindconclusies mededeelde, dat hem in handen was gekomen het verslag van de Madridsche conferentie tegen den vrouwenhandel van Oct. 1910 en dat de lezing van het rapport van het Nederlandsche Comité hem tot omgekeerde conclusies had geleid. De commissie is toen het vraagstuk opnieuw gaan bestudeeren en is met haar voorzitter meegegaan. Hoezeer men de commissie bewonderen moet die zooveel soepelheid van denken bezit, dat zij op het eind van haar arbeid nog tot zulk een omkeering in staat is, toch pleit deze geschiedenis niet voor de aanbevolen stelregel: eerst handelen dan denken.

Als gevolg van de werkzaamheden en voorstellen van deze commissie evenals van de werkzaamheden van het bekende „Bureau for

Sluiten