Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dat de arme aan keuring werden onderworpen, terwijl mannen geheel niet voor de rechtbank verschenen.

Och het is treurig om te zien hoe spoedig men weer in het oude moeras is geraakt: mannen gespaard, z.g. fatsoenlijke, rijke prostituées gespaard, zij die gestraft worden, zien er arm uit. De oude willekeur is ook terug gekomen: de politie mag vrouwen aanhouden van wie het waarschijnlijk is dat zij venerisch ziek zijn! Dat de politie zich daarbij wel eens vergist en volkomen onschuldige meisjes dwingt tot een zoo onteerend onderzoek en haar plaatst in een huis van bewaring te zamen met de slechtste, elementen, dat zal niemand verwonderen. En de oorzaak van dit alles is het straffen van prostituées, en het niet straffen van de prostitutie, d. i. het profiteeren van de ontucht, dus de bordeelhouders, de koppelaars, de souteneurs, gafek.

Maar wat dan met de prostituées te doen? Kan men die dan niet straffen, hetzij wegens landlooperij zooals de souteneurs, hetzij wegens het lokken en aanhouden van mannen op straat; kan men haar niet straffen op een goede manier, naar verbeterhuizen zenden en onder toezicht stellen en dwingen zich te laten genezen?

Het bestraffen van prostituées, rechter Fisher zegt er van in hetzelfde artikel, na jarenlange ondervinding in de „Morals Court":

„Er zijn twee soorten van prostituées: 1°. gelegenheids- en 2°.professioneele prostituées. De eerste zijn stellig te verbeteren mits gij haar zoodra zij op de rechtbank komen, terstond vrij laat, wegstuurt, weg uit de rechtbankomgeving, die voor haar gevaarlijk is, geen enkele aanteekening zelfs van haar naam houdt, geen enkelen band met de rechtbank onderhoudt. Want in die omgeving zijn er altijd die er belang bij hebben haar de straat op te jagen, die daarom aan haar patroons verklikken wat er is gebeurd. En de tweede soort, de beroepsprostituées, haar te vervolgen helpt niets. Onder toezicht stellen zou wellicht helpen, wanneer men haar een betrekking kon bezorgen, waardoor zij haar brood zouden kunnen verdienen, maar hoe zelden gelukt dit en hoe zelden willen en kunnen zij dit. Dat onder toezicht stellen brengt velen in gevaar, erwordt door schurken chantage mee gepleegd, men weet dat zij de voorwaarden overtreden heeft en dreigt nu om dit aan te geven, waarna zij naar een verbetergesticht of naar de gevangenis zullen worden gezonden en nu heeft men haar met dit dreigement in de macht. Het eenige is nog dat zij trouwen en dat gebeurt met verwonderlijk vele".

Praktisch komt de raad van dezen practicus dus neer op niet vervolgen van prostituées, wat overeenstemt met het theoretische

Sluiten