Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toriale verordeningen, die vaak ontworpen zijn op instigatie van zedelijkheidsbonden wier onverdraagzaamheid legendarisch is. De Amerikaansche vrijheid is de onze niet."

IV.

Dus op dit gebied niet Amerika imiteeren. Maar wat moet de Overheid dan wel doen?

Mijn conclusies zijn deze. Er zijn zeker middelen om de prostitutie te bestrijden. Verreweg de meeste van deze middelen liggen echter op maatschappelijk terrein. De Overheid kan op dit gebied niet heel veel goeds doen, wel zeer veel kwaad. Dit kwaad heeft zij allereerst te vermijden door alleen te bestraffen het profiteeren van de ontucht, dus de koppelaars, de souteneurs, maar onder geen vorm de prostituées, die als zoodanig voor de Overheid niet moeten bestaan, die als iedere vrouw gestraft moeten worden, wanneer zij welk algemeen voor ieder geldend wetsartikel of welke verordening ook overtreden. Nimmer mag de wet misbruikt worden om haar te dwingen zich te laten genezen van geslachtsziekten. Daartoe worde haar de kostelooze gelegenheid alom en op de meest gemakkelijke en kiesche wijze geboden.

Kan de Overheid dan verder niets doen om mede te helpen aan de bestrijding der prostitutie.

Ik geloof het wel degelijk. Van de prostitutie zou ik willen zeggert wat Prof. Scheltema zeide van de tuberculose: het is een kinderziekte. Niet dat er geen volwassenen tuberculeus zijn, maar van bijna alle volwassen tuberculeusen, had men in de jeugd reeds bij ernstig onderzoek en voldoende kennis, sporen van prae-tuberculose kunnen vinden en toen had men moeten ingrijpen, toén was genezing niet moeilijk.

Zoo is het met de prostituées. Hetzelfde Amerikaansche artikel dat ik citeerde, constateerde dat er niet één prostituée voor het „Morals Court" kwam, waar niet vroeger reeds iets mee was voorgevallen.

De Overheid moet haar kracht zoeken in de véél ruimere toepassing van de Kinderwetten, in het niet beknibbelen van de Voogdijraden, wanneer zij ouders moeten ontzetten of ontheffen of schorsen, in het uitbreiden van de kinderpolitie, er moeten véél meer vrouwelijke ambtenaren van de kinderwetten, vrouwelijke politieassistenten en vrouwelijke kinderrechters zijn; er zijn veel meer gestichten noodig voor meisjes die verwaarloosd worden of op moreel gebied niet

Sluiten