Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

L.S.

De Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, Vakvereeniging van Nederlandsche Architecten, stelt zich voor, de voornaamste rapporten door hare Commissies opgesteld, in een serie kleine boekwerkjes te verspreiden.

De onderwerpen, die in deze serie zullen worden opgenomen, gelden wel in hoofdzaak een bouwkundig belang, doch verdienen ook uit een sociaal oogpunt zeker belangstelling. Moge spoedig blijken, dat de arbeid der Commissies in ruimen kring waardeering ondervindt.

De boekwerkjes zullen in uniform formaat uitgegeven en tegen een gering bedrag beschikbaar gesteld worden.

Sluiten