Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET GOED-RECHT VAN DE TOEPASSING VAN HET PLATTE EN FLAUWHELLENDE DAK IN NEDERLAND.

(Korte studie tot herstel hunner gelijkwaardigheid met het spitse dak).

Maatschappelijk.

Het dak heeft een oeconomische en sociale functie voor zoover het 't gebruik betreft van de daardoor omsloten ruimte. Dit gebruik was voorheen hoofdzakelijk dat van pakhuis of zolder, die gróoter afmetingen eischten dan de woonvertrekken; — met het gevolg, dat het dak domineerde.

In de handelssteden waren dë hooge benedenvertrekken voor de bewoning, de vele, doch lage bovenverdiepingen als bewaarplaats der koopwaar in gebruik. Ten plattelande waren het de voortbrengselen van den landbouw en derg. die daar werden opgestapeld, — zooals dit terecht nog in den schuurvorm voortleeft. Voor de bewoning dienden deze ruimten slechts zeer zelden.

In het overgangstijdperk tot heden werden de zolders nog gebruikt voor enkele voorraden (brandstof, appelen en derg.), reserve meubels, linnengoed, wasch en ook dienstbodenkamers.

Het behoeft geen betoog, dat in den nieuweren tijd aan die bestemming der dakverdiepingen, zelfs ten plattelande, veel minder behoefte bestaat. Groote entrepots of speciale pakhuizen, zijn als 't ware gemeenschapsruimten, die de behoefte tot berging van den enkeling grootendeels vervangen.

De warenhuizen en winkels zijn bovendien permanente bewaarplaatsen, waaruit men naar behoefte koopt; —

et bovenstaande onderwerp heeft in hoofdzaak een maatschappelijke, een technische, en een historisch-aestetische kant, over elk waarvan een korte beschouwing worde gegeven.

Sluiten