Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 REMBRANDT. — Zelfportret. Omstreeks 1630. Paneel 19 x 16 cm.

Onbeschreven werk.

Sterk verlicht zien wij zijn melancholisch gelaat in forsche denkkracht gespannen, zinnend als 't ware op het hoogere in zijn kunst. Een zijner meest aantrekkelijke kleine portretten.

COLLECTIËN: Frederik Muller & Co.

M. Onnes van Nyenrode.

4 REMBRANDT. — Abraham ontvangt de Engelen. Paneel 16 x 22 cm.

Voluit gemerkt en gedateerd 1646.

In Smith'catalogue reeds geroemd als een „bijou", wordt dit kleine werk nu ook beschouwd als een der schitterendste kleine werken van den meester.

COLLECTIËN: In 1702 bij Jan Six.

In 1820 verz. Benj. West. Verder: Haldiman.

Saunderson.

Baring.

Taunton.

Frederik Muller & Co. Thans verz. Aug. Janssen.

5 REMBRANDT. Stilleven met een hangenden en een dooden pauw, een mand

met appelen en tegen den achtergrond een kinderbuste over een vensterbank leunend.

Voluit gemerkt met groote letters. (Omstreeks 1638). Doek 137.5 x 129 cm.

Een der meesterwerken van Rembrandt, thans na een lichte reiniging schitterend van kleurenpracht, heerlijker dan ten tijde der Rembrandt-Tentoonstelling van 1898, toen een oude laag rookzwart het stuk bedekte.

COLLECTIËN: In 1685 bij Tobias van Domselaer.

In 1734 bij Willem Six.

In de 19' eeuw bij W. C. Cartwright.

Thans bij Frederik Muller & Co. Tentoongesteld: 1819 en 1839 in „the British Gallery".

1878 en 1899 „Royal Academy".

1898 Rembrandt Tentoonstelling.

Sluiten