Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6 FRANS HALS. — Portret van een predikant. Ten halven lijve, gezeten, houdende in de rechterhand een grooten slappen hoed. Zwart gewaad met vele knoopen. Sterk gegroefd voorhoofd en zware trek om den mond, toch verradend fijnen geest. Zware snor en sik, grijzend. Onder een rond kapje eenige krulharen naar voren springend.

Gemerkt ^Eta svea 56 An° 1640. FH. Levensgroot.

In 1915—17 bij Frederik Muller & Co. Thans in een particuliere verzameling.

7 JUDITH LEYSTER. — Zingende meisjes. — Drie meisjes in manskleêren staan

te zingen. De eene bespeelt een viool, een ander houdt een kan en een glas, de derde .wijst op een deuropening in den achtergrond, waar eenige familieleden lachen om het geval.

Het meisje met de kan is in scharlakenrood kostuum met baret en pluim van dezelfde kleur, de vioolspeelster is in 't grijsblauw, ook de baret. Zij dragen vilten pantoffels met kleurige strikken van lint.

De pendant, voorstellende, rookende jonge mannen in de Johnson Collectie, werd door ons daarheen verkocht in 1908. Dat stuk draagt het bekende monogram.

Linnen 88 x 73 cm.

Guildhall exhibiton, 1893. Sir Donaldson's collectie. — Frederik Muller & Co., 1908.

Thans in eene particuliere verzameling.

8 JAN STEEN. — Boerenbruiloft. Een der schitterendste werken van den meester in dit

genre. De kleuren der veertig figuren, vooral van die op den voorgrond, zijn met de kleurenpracht van den Delftschen Vermeer op één lijn te stellen. Voluit geteekend. Linnen 68 x 86.5 cm.

collectiën: Koning Leopold II.

Frederik Muller & Co. Aug. Janssen.

Dit stuk is o.i. verkeerd beschreven in het werk van Dr. Hofstede de Groot. * Het Antwerpsche stuk (met 18 figuren), daar aangehaald, is een geheel ander werk> dan de Jan Steen uit de Koning Leopold-collectie met 40 figuren.

De werken van Jan Steen in de catalogussen van Teixeira en van Schriek hebben met dit stuk niets te maken. Die catalogussen worden bovendien door den geleerden samensteller abusievelijk geciteerd, alsof ze hetzelfde werk, nl. dat van het Antwerpsche Museum beschrijven.

* John Smith's catalogue raisonné zusammengestellt von Dr. C. Hofstede de Groot, I, (1907).

Sluiten