Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9—18 GERRIT BERCKHEYDE. — Gezichten op Nederlandsche steden.

Deze stukken van den meester zijn van de allerfraaiste qualiteit. En zóó zijn er in de Nederlandsche verzamelingen slechts enkele aan te wijzen. Deze prachtige serie werd met uitzondering van no. II door ons gekocht uit de Hope-Sale in Juli 1917.

9 Gezicht op den Dam tijdens een officieel bezoek van Peter

den Groote. 52-5 x 62 cm-

10 De Pijpenmarkt en het Stadhuis te Amsterdam. 31 x 40.5 cm.

11 Gezicht op den Binnen-Amstel te Amsterdam. 54 x 63 cm.

12 De Ronde Luthersche Kerk aan den Singel. 53 x 62.5 cm.

13 De Houtpoort te Haarlem. 32 x 40 cm.

14 De Groote Markt te Haarlem. 54 * 73-5 cm-

15 Het Binnenhof met de Gravenzaal, 's Gravenhage. 50 x 62.5 cm.

16 Gezicht op het Buitenhof te 's Gravenhage met een jachtstoet waarin Willem de Derde voorop rijdt. 48 x 57 cm.

17 Een valkenjachtstoet komend uit de Gevangenpoort te

's Gravenhage. 44 x 67 cm.

18 Gezicht op het Buitenhof te's Gravenhage met een vorstelijke dame te paard. 52 * 60 cm.

Deze serie is gedeeltelijk verkocht

19 ARCHER SHEE. — Portret van een adelijke Engelsche dame.

Een der prachtwerken van den meester. Linnen 238 x 148 cm.

Verkocht.

2C 21 J. BAPT. TIEPOLO. — Horatius Cocles verdedigt alleen de brug over den

Tiber tegen een aanval der strijdmacht van Porsenna.

Linnen 136 x 207 cm.

Twee der werken van den meester, die tot het hoogste gerekend kunnen worden, dat door hem werd bereikt. De lichtende kleurenpracht, gehouden in gobelintoon is door geen ander meester geëvenaard.

Sluiten