Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Welke typen en tot welke verscheidenheid?

Zonder de zuivere behoefte te kennen, meen ik toch, een program te kunnen geven, begrensd tot de volgende negen soorten van huizen en woningen:

Type A Vrijstaande eengezins-arbeiderswoning met woonkamer, keuken, W.C., drie slaapkamers en zolder. (Oppervlakte 36 a 40 M').

Type Al Dezelfde woning als rijen-huis, dus met blinde zijmuren. Type A2 Dezelfde woning, doch als hoektype, eventueel dubbele woning.

Type B Twee-gezinswoning, rijen-huis, dus blinde zijmuren. Benedenverdieping : woonkamer, keuken, W.C., twee slaapkamers. Boven als type Al, dus met drie slaapkamers en zolder. (Oppervlakte plm. 50 è 52 M*).

Type Bl Als type B, doch hoektype, gaat samen met grooter aantal slaapkamers, zegge drie en vier, of dubbel perceel.

TypeC Driegezinswoning, rijenhuis, dus met blinde zijmuren, waarschijnlijk te ontwerpen als dubbel perceel. Alle verdiepingen (c.q. woningen): woonkamer, keuken, W. C. en drie slaapkamers, verder gemeenschappelijke, onderverdeelde zolderverdieping. (Oppervlakte ± 56 M2).

Tyde C1 Gelijkwaardig hoektype of dubbel perceel.

Type D Viergezinswoning (of dubbel perceel), rijenhuis, vier verdiepingen van de normaalwoningindeeling: woonkamer, keuken, W. C. en drie slaapkamers, zolderverdieping in vieren verdeeld (uitsluitend voor bergruimte bestemd). (Oppervlakte + 56 M2.)

Type Dl Gelijkwaardige hoektype of dubbel perceel.

Voor dit schema zouden, zooals hierboven reeds opgemerkt, voor elk type twee standaards moeten worden ontworpen, in verband met de fundeeringsverhoudingen, zoodat aldus 18 standaardontwerpen uit te werken zijn.')

een voldoend aantal, wordt door mij niet over het hoofd gezien. Na ampele overweging meen ik echter, dat in het geval dezer Woningnoodvoorziening de grens gelegd moet worden achter het getal daarvoor noodig, al ware het slechts om elke tweede en derde overweging te voorkomen en daarmede elke meervoudige voorbereiding.

1) De eenige, doch dan ook eene belangrijke beperking, welke hier echter niet uitgewerkt zal worden, bestaat in de overweging, of het ook wenschelijk is allereerst — of zooveel mogelijk — de in het land aanwezige huizenonderdeelen voor deze ontwerpen te gebruiken. Ik voor mij zou hierin niet verder willen gaan, dan dat de

Sluiten