Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tekort en dan de in deze normaal-woningen te huisvesten groepen, die recht meenen te hebben of verlangen naar andere, naar betere woningen, krijgen althans al dadelijk behoorlijk onderdak en kunnen aldus (dus zonder die eene zware zorg van geen woning te kunnen krijgen) de „betere tijden" afwachten, die op de vrije markt weer overvloed van huurwoningen zullen doen ontstaan.

Of is dit een illusie? In dit laatste geval zal met Staatszorg, althans met Overheidsmaatregelen, nog wel verder moeten worden gegaan, dan het helpen te boven komen van het huidige woningtekort, waarvoor die Staatshulp niet kan worden ontbeerd en waarvoor enkel door Overheidsingrijpen en Centraal regelen, met als hulpmiddel „Normalisatie", uitkomst kan worden verkregen.

Een ander groot, doch nog ongenoemd voordeel der normalisatie zal ten slotte nog zijn, dat ook de regeling der Regeeringsvóorschotten er bij kan worden „geuniformiseerd", hetgeen voor een spoedige regeling der credieten, allereerst voor deze woningnoodvoorziening, als een niet te onderschatten voordeel mag worden beschouwd.

Het object staat n.1. vast, het aantal is gefixeerd, de beoordeeüng is gereed, welnu, dan is de geldelijke regeling ook klaar!

Zou het werkelijk mogelijk zijn deze zaak in Holland eens zoo „normaal" aan te pakken?

Of is Holland, dus de Hollander, te individualistisch en anti-normaal; ook in nood?

Amsterdam, Januari 1918.

Sluiten