Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plan van Mahun. Voorbeeld van een Egyptische arbeidersstad 3000 jaar v. C.

regelmatig van aanleg. / s

heeft gebracht, omdat alleen met een groot middel een groote kwaal kan worden bestreden.

De nood heeft ons achterhaald. En of wij dat woord nu willen gebruiken of niet, de woningproductie moet een massaproductie worden; hetgeen dus zeggen wil, dat er zoo snel en bovendien zoo goedkoop mogelijk moet worden gebouwd. Maar juist dat mag niet bedoelen, dat aan het enkele voorwerp dezer massa-productie slechts minimale eischen worden gesteld. Neen en nogmaals neen!!

Dat bedoelt integendeel een product hetwelk voldoet aan de eisch, waaronder reeds onder normale omstandigheden arbeiders-en kleinere middenstandswoningen werden gebouwd.

Onder zoo goedkoop mogelijk wordt dan verstaan het bedrag, waarvoor de bouwmaterialen niet alleen kunnen, maar ook moeten geleverd worden, dat is ontdaan van den opzet die de leveranciers in deze gunstige tijden, ik stipuleer, daarvoor meenen te moeten eischen.

De nood in de volkshuisvesting, zeide daarom van der Waerden in zijn voordracht, daarbij aanhalende ook het door den wethouder Wibaut gesprokene, kan en mag niet lijden, dat er meer geld aan wordt besteed, dan strikt noodig is. Maar dat mag noch wil zeggen, ik herhaal nog eens, dat de arbeider in een slechte woning zal worden gestopt; dat dus door een dergelijke productiehet woningtypeworde

Sluiten