Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Plan van Carthago. Voorbeeld van volkomen rechthoekige bebouwing.

enkele tegenstanders, of daarmee dan werkelijk wel veel tijds- en kostenbesparing te verwachten zou zijn. Leven dergelijke onzekeren dan werkelijk in een tijd als deze, dat zij nu nog twijfelen aan de grootere snelheid van een massafabrikatie boven een verbizonderde?

Ik heb dus eigenlijk alleen te maken met de verontwaardiging tegen den grooten grief nagenoeg unaniem, zoowel van arbeidersals van architektenzijde gemaakt, tegen wat men in het algemeen de psychologisch aesthetische zijde van het vraagstuk zou kunnen noemen. In het algemeen, omdat deze door beide partijen natuurlijk verschillend wordt bekeken.

De arbeiders, en nu kom ik aan de kern van het verzet, zien in de gevreesde eentoonigheid der eindelooze rijen van dezelfde huizen en huisjes eigenlijk een aanslag op hun persoonlijkheid, op hun vrijheid, op hun mensch zijn; door deze soort van bewoning wordt men eerst recht het kuddedier, de slaafsch behandelde, de onzelfstandige. En dat is begrijpelijk. Want bij het lang over hen gevoerde voogdijschap en bedeelingsysteem van bovenaf, vreezen zij opnieuw een uitschakeling van medezeggingschap en initiatief, dat zij nu langzamerhand betreffende hun woning hadden veroverd. En nu beteekent de voorgestelde bewoning, in een revolutionair orgaan zelfs zeer drastisch gekenschetst als te bedoelen „een uniform, één vreten,

Sluiten