Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

.Rue de Rivoli te Parijs. Voorbeeld van een aaneengesloten rij van groote bouwblokken van dezelfde woningen

voorzien, het regelmatige bouwblok verrijzen. En dat gebeurde als vanzelf sprekend, met hetzelfde huis, met dezelfde woning. Ook toen was al bekend, dat het bouwen van een aantal woningen van hetzelfde type gauwer gaat en goedkooper is.

En dat gold natuurlijk voor de eengezins woning, zoowel als voor het verdiepinghuis dat ook niet alleen van dezen tijd is. ©economische oorzaken hebben altijd dezelfde gevolgen. Alleen door den groei van het kapitaal hebben zij in dezen tijd een scherper vorm aangenomen. En hier raken we het punt, waarop ik straks terugkom, hetwelk de bouwkunst van alle andere kunsten principieel onderscheidt, al ontmoet zij dezen toch weer op een hooger plan. Het voorwerp van bouwkunst is nl. krachtens zijn wezen, in eersten aanleg gebruiksvoorwerp. Het bouwen is de noodzakelijke werkzaamheid tot zijn schepping en daarom ook een sociale werkzaamheid. En omdat die werkzaamheid tot een kunst is uitgegroeid, is de bouwkunst ook een sociale kunst, d. i. de eenige kunst ten bate der gemeenschap. ✓

Nu blijkt uit de geschiedenis van den bouw der stad, dat, wanneer de gemeenschap snel groeide, zij op groote schaal woningen bouwde, volgens een regelmatig plan, en, behoudens uitzonderingen, die er natuurlijk altijd zijn, van éénzelfde, of althans van eenige dezelfde tvDen: en de sociale beteekenis hier van was, dat natuurlijk dezelfde

Sluiten