Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

\ :' Woninaen te Utrecht. Voorbeeld van een rij kleine woningen.

Dat nu die oude huisjes alleen door hun schilderachtig aanzien het stelsel aannemelijk zouden maken, zooals allicht zal worden opgemerkt, is principieel onjuist. Het wil alleen voor de zooveelste maal zeggen, dat geen stelsel of wat ook mag worden veroordeeld op zijn slechte toepassing.

Want het komt ten slotte altijd op het hoe daarvan aan.

En nu zijn wij, om bij ons onderwerp te blijven, onder de bekoring, zoowel van het bewegelijk ongelijke, als van het onbewegelijk rhytmische stadsgezicht; niet omdat er indertijd werd getwist over de aesthetische waarde van dit of dat stelsel, en daarom ter vergelijking eenige stelsels tegen elkaar werden gezet, maar alleen omdat er in het algemeen gebouwd werd volgens een juist begrip d.i. m eersten aanleg ter bevrediging van den praktischen eisch alsnuttigheidsvoorwerp zonder meer, en eerst in tweeden aanleg volgens éénzelfde d.i. algemeene kunstvorm. En nu werd ten slotte met dien zelfden kunstvorm, juist door de beperking binnen de grenzen harer algemeenheid, niettegenstaande de meest verschillende toepassing toch een eenheid verkregen, zelfs bij de grootste bewegelijkheid.

Het is nu dat begrip, en die eenheid, welke in de 19de eeuw zijn verloren gegaan, omdat onze samenleving, bij ontbreken eener maatschappelijke eenheidsidee. zich heeft ontwikkeld in een richting van hyperindividualisme.

Tndien wii slechts hadden „excusez du peul", die eenheid van

Sluiten