Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weeshuis te Amsterdam. Voorbeeld van een lang gestrekt gebouw met een mooie rhytmische raamverdeeling.

bouwbegrip als kunstige verwerkelijking van een algemeene kulv tuur, dan zouden wij niet zoo zinloos kibbelen over de schoonheid van het een of ander bouwstelsel, over de eentonigheid van een lange straat met dezelfde huizen. Dan zouden wij als vanzelf beseffen dat het huizenblok zijn eigen aesthetische noodzakelijkheid wordt, wanneer het betreft de architektonischevorm te vinden van het woningcomplex met hetzelfde woningtype.

Want dan zouden we voor de bouwkunst het begrip hebben gekultiveerd; en daarmee die waarde van elke kunst, die de verwerkelijking is harer idee, d. i. de verwerkelijking van het onvergankelijke harer objectieve algemeenheid. De eigenlijke kunstvorm daarentegen is de verwerkelijking van het vergankelijke harer subjectieve bizonderheid. En het massaprodukt brengt de objectiviteit als vanzelf naar voren. Het is in diepste wezen deze psychologische oorzaak, welke onze moderne steden heeft gemaakt tot ondragelijke verschijningen van burgerlijk individualisme. En de aanzwelhng dezer verschijningen ging in een tempo, evenredig aan die van handel en industrie.

Er zou dus bij verwerkelijking van het praeadvies principieel niet anders gebeuren, dan wat reeds vroeger veelvuldig gebeurde, alleen in een veel sneller tempo. Dezelfde oeconomische oorzaken zijn daarbij in het spel, maar in verscherpter vorm. Maar dat niet alleen; de blokbouwis niettegenstaande de individualistische neigingenvan architekten en bouwondernemers reeds lang tot een algemeenheid geworden; en zelfs de gegoede middelklasse, de bourgeoisie, die volgens de gemaakte opmerking niet in een zelfde soort woningen

Sluiten