Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weduwenhof te Amsterdam. Voorbeeld van een bouwblok met dezelfde woningen.

zou willen binnengaan, heeft dat niet alleen vroeger, maar ook nu allang gedaan.

Het familiemagazijn, een woord van Viollet-le-Duc, hetgeen niets minderwaardigs beteekent, is reeds lang het woningtype geworden, niet alleen van de metropole, maar zelfs van de gemiddelde groote stad. De Europeesche middelklasse is naar voorbeeld van Amerika er zelfs reeds op bedacht, in huizenblokken te gaan wonen met een gezamenlijke keuken, met liften voor de bediening en met alle verdere inrichtingen, om de rompslomp van de voorziening in de materieele behoeften zooveel mogelijk te beperken. Dat beteekent, dat het gezinsleven een geheel anderen vorm gaat aannemen, en zich niet meer zal concentreeren om het door de huisvrouw toebereide middagmaal. En zou nu een dergelijke levenswijze .niet nog veel eerder voor de arbeidersklasse een noodzakelijkheid worden?

De Maatschappij heeft door hare ontwikkeling zich zelf gesteld voor het vraagstuk der collectieve woning, die reeds vroeger bestond, maar welke nu een nog veel noodzakelijker vorm gaat worden. Dat beteekent de architektonische oplossing van het huizenblok in het algemeen, d. i. van de samenstelling van één bouwgeheel van on elkaar nestanelde. of aan elkaar aereaen woninaen. van éénzelf-

Sluiten