Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Woningen te Utrecht. Voorbeeld van een aaneengesloten rij van dezelfde woningen, de type. Die ontwikkeling moeten wij aanvaarden; zij is niet alleen een sociaal oeconomische noodzakelijkheid, maar zelfs een aesthetische, omdat de rhytmische herhaling van het zelfde motief een primaire aesthetische werkzaamheid is.

En die ontwikkeling is dan ook reeds, als onontkoombaar aanvaard; en dat niet alleen; maar zelfs de architekten begrepen dat hun kunst juist daarin de gelegenheid vond tot een wijze van uitdrukking, die ook haar grootste kracht is, de groepeering van massa's. En zij kan die kracht toonen, zoowel bij opstapeling als bij aaneenrijging, als verdiepingblok en als rijenblok. Ja, de bouwkunst begroet deze wijze van uitdrukking zelfs met een ware wellust, als reactie tegen de orgie van architekturaal individualisme, die achter ons ligt. Want zij kan nu op grooter schaal bereiken, wat reeds vroeger bereikt werd; zij hervindt een reeds vroeger veroverde schoonheid. En ook de stadsuitbreiding, die met de bebouwing één geheel uitmaakt, houdt met die woningontwikkeling rekening, moet wel daarmee rekening houden, zoodat zij aan dit inzicht parallel gaat en zich beweegt in de groote lijnen van de rechte straat, het vierhoekige plein, omdat in deze de groote bouwblokken reeds zijn voorondersteld. De moderne stedenbouw streeft naar verindividualiseering van het stadsgezicht, niet naar die van het enkele huis. Niet dit, maar de rhytmische aaneenrijging der huizen, het blokfront vormt

Sluiten